CEPER | 23 Feb 2024

A közép-európai országok 9-ből 12-ben több válaszadó készül a hosszú háborúra ma, mint egy évvel ezelőtt. Míg 2023 januárjában a tanulmányozott országok egyikében sem hitte el a válaszadók több mint 46%-a, hogy a konfliktus évekig tart majd, az Ukrajnába történt orosz invázió második évfordulójára való tekintettel, 2024 januárjában a tanulmányozott országok fele 51% és 63% közötti válaszadó számít a háború évekig tartó folytatására.

Február 24-e az ukrán invázió második évfordulója. A konfliktus kezdetétől számított két év után Ukrajna nyugati szomszédjai közül néhány és néhány más közép európai ország is megkérdezésre került az orosz-ukrán háború befejezésére vonatkozó várakozásaikról. A megkérdezett válaszadók ugyanazt a kérdést kapták, mint egy évvel korábban, lehetővé téve a régió várakozásainak változásának értékelését. Összességében az elmúlt tizenkét hónapban Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Észak-Macedóniában, Lengyelországban, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában és Magyarországon is nőtt azoknak a válaszadóknak a száma, akik azt hitték, hogy a háború az elkövetkező években folytatódik.

Különbözően a legtöbb régióbeli országtól, 2024-ben Romániában, Montenegróban és Bulgáriában azoknak a válaszadóknak a százalékos aránya, akik azt várták, hogy a háború az év végéig befejeződik, nem csökkent a tavalyi évhez képest. 2023-ban Montenegróban 51%, Romániában 47%, míg Bulgáriában 23% -a a válaszadók úgy gondolta, hogy a konfliktus hamarosan véget ér. Azaz, ezekben az országokban az érzés nem változott - hasonlóan 2023-hoz, idén januárban 59%-a montenegróiaknak, 49%-a románoknak és 31%-a bolgároknak állította, hogy a háború az elkövetkező 10 hónapban véget ér. Ezáltal ezek az országok az egyetlenek a régióban, ahol az elmúlt 2023-as év során a válaszadók nem kezdtek el felkészülni a hosszú háborúra - ezekben az országokban ugyanolyan számú vagy még több válaszadó várták a háború befejezését 2024 végéig, mint ahányan tizenkét hónappal ezelőtt hitték, hogy a háború 2023 decemberének végéig befejeződik.

Ellentétben ezekkel a hárommal, a tanulmányozott további 9 országban a válaszadók most kevésbé hajlamosak elfogadni a harci cselekmények hamarosan történő megszüntetésének lehetőségét, mint egy évvel ezelőtt – megerősödött a régióban az a hangulat, hogy a konfliktus hosszú időn át fog tartani. Míg 2023-ban az osztrákok voltak a legkétségbeesettebbek a konfliktus hirtelen befejezésének esélyeivel kapcsolatban, és a válaszadók 46%-a azt mondta, hogy a háború évekig fog tartani, 2024-ben a csehek és az osztrákok a legkevésbé hajlamosak egyetérteni azzal a lehetőséggel, hogy a harci cselekmények hamarosan véget érnek, 63%-uk azt várja, hogy a háború éveken át fog tartani. Tizenkét hónappal ezelőtt egyik tanulmányozott országban sem várta az abszolút többség a hosszú háborút. Most azonban Ausztriában, Csehországban és Horvátországban nem kevesebb, mint 60% várja a hosszú háborút. Ezen országokon kívül Lengyelországban, Szlovéniában és Magyarországon is az abszolút többség várja, hogy a háború éveken át fog tartani. Tizenkét hónappal ezelőtt Magyarországon és Lengyelországban körülbelül 43-44%-os arányban várták a konfliktus hosszú időn át tartását, most mindkét országban meghaladja az 50%-ot ez az arány. Szlovákiában 30%-kal, míg Szlovéniában 35%-kal a válaszadók vártak hosszú háborút az invázió első évfordulóján, most azonban a szlovákok és szlovének 44%-a illetve 58%-a hiszi, hogy a háború nem fog véget érni a következő 10 hónapban. A hangulat erősödött ennek az álláspontnak a javára Észak-Macedóniában is – míg tavaly 29%-a, idén 34%-a a válaszadóknak várt hosszú háborút.

Míg tavaly a szerbek voltak a legbiztosabbak (62%), hogy a harci cselekmények 2023 végéig leállnak, 2024 januárjában csak 42%-a a szerbeknek hitt abban, hogy decemberig tűzszünet vagy béke lesz, és az ország válaszadóinak 35%-a állította, hogy a háború évekig fog tartani. 2023-ban a megkérdezett országok 8-ban legalább 40%-a hitt abban, hogy a konfliktus egy év alatt megoldható, idén azonban 9 országban kevesebb mint 36%-a a válaszadóknak hiszi, hogy a konfliktus 2024 végéig megoldható. Összefoglalva, Közép-Európa a második évfordulót várja az orosz invázióval, felkészülve a hosszú háborúra.


Módszertan

A közvélemény-kutatást 12 országban végezték a Közép-Európai régióban: Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Montenegróban, Észak-Macedóniában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában és Lengyelországban. Az adatokat 2023. január 09. és február 01. között, valamint 2024. január 08. és február 07. között gyűjtötték. A felmérést telefonon végezték, országonként 1000 válaszadóval. A minta országonként reprezentatív a nemek, életkorok és településtípusok tekintetében.