CEPER | 09 Apr 2024

A 9 közép-európai ország megkérdezettjeinek túlnyomó többsége egyetértett abban, hogy az EU-tagság előnyös az országuk és személy szerint a számukra is, ugyanakkor meggyőződésük, hogy az EU-nak függetlenebbé kell válnia az Amerikai Egyesült
Államoktól.

A 2004-es EU-bővítés 20. évfordulója kapcsán, amikor 10 közép-európai ország csatlakozott az Európai Unióhoz (köztük a felmérésbe bevont országok közül Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia), a CEPER egy tanulmányt készített 9 regionális EU-tagállam lakosai között az EU-tagság előnyeiről és hátrányairól, valamint az USA-val való kapcsolathoz való hozzáállásról a közelmúltbeli geopolitikai fejlemények fényében.

A 9 vizsgált ország mindegyikében a válaszadók túlnyomó többsége úgy vélte, hogy az EU-hoz tartozás mind számukra személyesen, mind országuk számára több előnnyel jár, mint hátránnyal. Míg a régió egyetért az EU-tagság előnyeinek élvezetében, a válaszolók úgy vélik, hogy az EU-nak függetlenednie kellene az Egyesült Államoktól.

A válaszadók 51-64%-a nyilatkozta, hogy saját személyes életében inkább látja előnyösnek az országuk EU-tagságát, mint hátrányosnak. Hasonlóképpen, a válaszolók 56-68%-a egyetértett a vizsgált országok mindegyikében abban, hogy az EU-hoz tartozás több előnnyel jár, mint hátránnyal országuk számára. Bulgárián kívül minden országban több válaszadó vélte úgy, hogy az EU-tagság hasznos az országuknak, mint ahányan azt gondolták, hogy számukra személyesen is előnyös. Ausztriában a válaszadók 56%-a volt biztos abban, hogy az EU-tagság előnyöket hozott az országuknak, míg csak 51% gondolta úgy, hogy személyesen is előnyös a számukra. Horvátországban, Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában és Magyarországon legalább 3%-kal több válaszadó vélte úgy, hogy a tagság inkább hasznos az országukra, mint számukra személyesen.

Miközben a megkérdezett közép-európaiak magabiztosan álltak országuk EU-tagságának előnyei mellett, az USA-val fennálló kapcsolatuk függetlenebbé válását is támogatták. A vizsgált országok mindegyikében a válaszadók túlnyomó többsége egyetértett a következő állítással: "az EU-nak függetlenebbnek kellene lennie az USA-tól", ezzel is egy önállóbb Unió jövőképét vázolva, a napjainkban zajló katonai konfliktusokkal terhelt időszakban az európai kontinensen. Három országban (Bulgária, Románia és Horvátország) a válaszadók több mint 80%-a egyetértett a fenti javaslattal, míg négy tagállamban (Szlovénia, Ausztria, Szlovákia és Magyarország) a válaszadók 70-80%-a vélte úgy, hogy az Európai Uniónak növelnie kellene stratégiai autonómiáját az USA-tól. Csehországban 69, Lengyelországban pedig 53% fejezte ki támogatását egy olyan Unió mellett, amely nem túlzottan függ az Államoktól - így a 9 vizsgált közép-európai ország közül ebben az országban kapta a legkevesebb támogatást ez a kijelentés (azonban még így is a többség támogatja).


Módszertan

A közvélemény-kutatást 9 közép-európai országban végezték: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Lengyelország. Az adatokat 2024. február 19. és március 20. között gyűjtötték. . A felmérést telefonon végezték, országonként 1000 válaszadóval. A minta országonként reprezentatív a nemek, életkorok és településtípusok tekintetében.